SAVAŞLARIN YARATTIĞI ÇEVRE SORUNLARI.... (Fotoğrafa tıklayınız)

 

 

Dünyamız üzerinde tarih öncesi çağlardan beri ne yazık ki insanların savaşmadığı bir dönem olmamıştır. Savaşların askeri, sosyal, politik, ekonomik, sağlık vb. boyutları üzerinde genellikle oldukça detaylı değerlendirmeler yapılırken, ortaya çıkan çevresel zararlar ve ekosistemlerin tahribatı üzerinde yeterince durulmamıştır. Özellikle teknolojinin ilerlemesi ile son yıllardaki savaşlar sonucunda meydana gelen çevre tahribatı da olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Bir yandan özellikle gelişmiş ülkeler tarafından çevrenin korunması için çeşitli projeler gerçekleştirilirken diğer yandan yine ağırlıklı olarak benzer ülkelerin katıldığı savaşlar sonucunda büyük ve kalıcı zararlar meydana gelmektedir. Bu zararlar hava, su ve toprak alıcı ortamlarındaki çevre kalitesini, ekolojik dengeleri çoğunlukla geri dönülemez ölçüde etkilemektedir. Savaşlar sonucunda meydana gelen çevre zararlarını özetlemek gerekirse; 

Hava saldırıları sonucunda bombardıman etkisi ile alt yapı tahrip olmakta ve çevrede çölleşme doğrultusunda değişiklikler yaşanmaktadır.

Özellikle Elektrik santraları ve dağıtım şebekeleri, barajlar ve su yolları ile bunların dağıtım şebekeleri, petrol rafinerileri, petrol ve ürünlerinin depoları, petrol kuyuları , kentsel alt ve üst yapı tahrip olmaktadır.

Su kanalları ve sulama pompalarının zarar görmesi sonucu tarımsal üretim de etkilenmektedir.

Kimya endüstrisinin bombalanması ile zehirli kimyasal bileşikler ve radyoaktif materyal çevreye yayılmakta, özellikle toprak ve su kaynakları zehirlenmektedir.

Gübre fabrikaları ve tarıma yönelik endüstrinin bombalanması sonucu, tarımsal üretim için gerekli üretim arttırıcı maddelerin temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu tür endüstrinin kısa vadede yeniden faaliyete geçmesi kolay olmamaktadır. Savaşlardan sonra uygulanan ambargolar ve ithalat kısıtlamaları yakılıp yıkılan sanayi  tesislerinin onarımını iyice güçleştirmektedir.

 

(ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN LÜTFEN SOL ÜST KÖŞEDEKİ MERKEZ LOGOSUNA TIKLAYINIZ)

 

canadian meds cheap