ÖNEMLİ BİR ÇEVRE SORUNU: EROZYON (Fotoğrafa tıklayınız)

 

Üzerinde bitki örtüsünün olmaması  ya da tahrip edilmesi nedeniyle toprağın su,  rüzgar, buzul  veya  dalga gibi doğal güçlerle aşındırılarak bir yerden başka bir yere taşınıp biriktirilmesi olayına erozyon denir.  İnsan etkisinin bulunmadığı durumda,  oluşan toprak miktarı ile doğal etmenler tarafından aşınan toprak miktarı arasında bir denge vardır. Ancak,  insan faktörünün  devreye  girmesi  ile ağaç kesimi,  tarım yapmak amacıyla bitki örtüsünün ortadan kaldırılması  ve daha birçok nedenle bitki örtüsünün yok edilmesi sonucunda,  hızlandırılmış erozyon  meydana gelmektedir. Bu durumda yerinde oluşan toprak miktarıyla, aşınan toprak miktarı arasında denge bozularak aşınan toprak miktarı, oluşan toprak miktarını geçmekte ve toprakların en verimli üst katmanları başka yerlere taşınarak, topraklar verimliliklerini kaybetmektedir.

Ülkemiz erozyonun her tür  ve şiddette görüldüğü ülkelerin başında gelmektedir. Her yıl akarsularımıza ve oradan denizlere, göllere ya da barajlara 1 milyar 400 milyon ton ülke toprağı taşınarak yok olmaktadır. Bunun yaklaşık 500 milyon tonu verimli tarım toprağından oluşmaktadır. 500 milyon ton toprak 25 cm derinliğinde 2 milyon dekar tarım toprağına eşdeğerdir. Erozyon, önlem alınmaz ve bu hıza devam ederse Türkiye’nin 55 yıl sonra büyük bölümünün çöl olacağı NASA’nın 1985 yılında yayınlanan raporunda belirtilmiştir.

Not: Bilgiler, Prof.Dr.A.V.Katkat’ın "Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler" adlı makalesinden alınmıştır.

        Fotoğraf, “Uni - Bonn,Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie, Arbeitsgr. Strukturgeologie” den alınmıştır.

 

(ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN LÜTFEN SOL ÜST KÖŞEDEKİ MERKEZ LOGOSUNA TIKLAYINIZ)

canadian meds cheap