KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (Fotoğrafa tıklayınız)

 

Son yıllarda dünya atmosferindeki sera gazları (karbondioksit, metan, diazotmonoksit, halokarbonlar) konsantrasyonlarının artışı yeryüzündeki iklimsel olayların alışılmış düzenin dışına çıkmasına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin en önemli göstergesi yıllık ortalama sıcaklık artışlarıdır. Dünya atmosferindeki sıcaklık artışı özellikle kuzey kutbundaki buzullar ve kar örtüsünün hızlı erimesine neden olmakta, bu olay sonucunda ise önemli okyanus akıntıları etkilenerek, alışılmamış global iklimsel değişiklikler yaşanmaktadır.

--- o ---

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli  ( IPCC -  Intergovernmental Panel on Climate Change)  5. İklim raporunun ikinci bölümünü 31.03.2014 tarihinde Yokohama’da açıklamıştır. Belgeye göre küresel ısınmanın ürkütücü sonuçları  hissedilmeye başlanmıştır. 

Rapor, dünyadaki değişim sürecinin başladığını kesinlikle ifade etmektedir. Araştırmacılar, birkaç onyıldan beri tüm kıtalarda ve tüm okyanuslardaki  insan ve doğadaki  etkilerin görünür hale geldiğini bildirmektedir. Buna göre; atmosfer ve okyanuslar ısınmakta, kar ve buzulların kütlesi azalmakta, deniz seviyesi yükselmekte ve sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonları artmaktadır.

Artan iklim değişikliği süreci ile su rezervleri giderek azalmaktadır. Rapora göre; öncelikle subtropik bölgelerde  (örneğin; Türkiye ve benzer enlemlerdeki ülkeler) insanlar su kıtlığına uyum sağlamak zorunda kalacaklardır. Buna karşılık daha kuzeydeki enlemlerde yer alan bölgelerde ise (örneğin;  Orta ve Kuzey Avrupa ile Kanada da) içmesuyu kaynakları artış göstermektedir.

Gerek kuzey gerekse güney kutbunda buzullar ve kar kütlesinde azalma devam etmektedir

İnsanoğlu atmosfere karbondioksit püskürtmeye devam etmektedir. Bu sera gazı sadece dünyanın ısınmasına neden olmamakta, aynı zamanda dünya denizlerinin zarar görmesine de neden olmaktadır. Denizler havadan sürekli karbondioksit absorbe etmekte, okyanuslar giderek asitleşmektedir. Bu durum denizlerdeki çeşitli türleri tehdit etmektedir. Mercan'lar ve deniz salyangozları gibi bazı deniz canlıları asit koşullarda kireç bazlı iskelet yapılarını oluşturamamaktadırlar.

Denizlerdeki ve tatlı sulardaki bir çok hayvansal ve bitkisel canlı grupları yaşam bölgelerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Birçok bitkisel canlının yaşam döngülerinde değişiklikler meydana gelmiştir.  İklim bölgelerinin canlıların uyum gösterecek zamanı bulamadan  yer değiştirmelerinden korkulmaktadır. Bu nedenle bir çok türün yok olması söz konusu olabilir.  Günümüze kadar olan değişikliklerde iklimsel etkilerin çok fazla olduğuna dair  deliller henüz tam olarak ortaya konmamıştır.

İklim değişikliği tahıl üretim miktarları üzerinde de çoğunlukla olumsuz etki göstermektedir, özellikle  buğday ve mısır üretimi bundan en yüksek derecede etkilenmektedir. 

Halihazırda iklim değişikliği sağlık üzerinde çok fazla etkiye sahip görünmemektedir. Diğer faktörler daha fazla etki sahibidir. Ancak sıcaklık artışına bağlı ölümlerin artması, yağış ve sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak tifüs ve kolera gibi çeşitli canlılar ve su tüketimine bağlı enfeksiyon hastalıklarının, bu hastalıkların daha önce görülmediği bölgelere de taşınması muhtemel görülmektedir.

Özellikle üçüncü dünya ülkelerinin iklim değişikliklerine karşı donanımlarının zayıf olduğu bilinmektedir. Su kıtlığı, tarımsal ürünlerde azalma, su baskınları ve aşırı sıcak dönemlerin yaşanması en fakir ülkeleri öncelikle tehdit ederek kitlesel göçlerin yaşanmasına yol açmaktadır. İklim değişikliklerinin dolaylı olarak  halklar arasında ciddi sürtüşmelere de neden olabileceği tahmin edilmektedir.

İklim değişiklikleri  çeşitli biyotoplarda da ciddi değişikliklere neden olabilecektir. Örneğin bu değişikliklerden boreal iğne yapraklı ormanlar ve amazon yağmur ormanları  olumsuz etkilenebilecektir. İklim değişikliği sonucu permafrost alanlarda topraklarda absorbe (bağlı)durumdaki CO2 serbest hale geçebilecek, bunun sonucu olarak sera etkisi daha da artabilecektir. Artan sıcaklıklara paralel oluşan kuraklık kitlesel ağaç ölümlerine (kurumalarına) neden olabilecektir.

Sonuçta olumlu değerlendirilebilecek tek husus ise insanoğlunun iklim değişikliği konusunda her geçen gün yeni tecrübeler edinmesi ve bu tecrübeler ışığında yeni önlemlerin planlanabilmesidir.

 

 

 Fotoğraf: Kuzey polar dairede eriyen buzullar ( By Adrian Nordenborg)

 

(ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN LÜTFEN SOL ÜST KÖŞEDEKİ MERKEZ LOGOSUNA TIKLAYINIZ)

canadian meds cheap